Συνεντεύξεις Εργασίας

Μια κομβική φάση της διαδικασίας εύρεσης εργασίας αποτελεί η συνέντευξη εργασίας, δηλαδή η προκαταρκτική συζήτηση μεταξύ υποψηφίου εργοδότη και υποψηφίου εργαζομένου, συνήθως κατόπιν αποστολής βιογραφικού σημειώματος και βάσιμης διαπίστωσης από πλευράς εργοδότη περί της “συμβατότητας” και καταλληλότητας του υποψηφίου αναφορικά με την κάλυψη της κενής θέσης εργασίας.

Σε κάποιες περιπτώσεις όμως η κλήση σε συνέντευξη δεν ακολουθεί την παραπάνω συλλογιστική. Από την προσωπική επαγγελματική μου εμπειρία έχω διαπιστώσει μέχρι στιγμής τις εξής κατηγορίες συνεντεύξεων εργασίας:

1. Η συνέντευξη εργασίας πραγματικού και σοβαρού υπόβαθρου, όπως την περιέγραψα παραπάνω.

2. Η συνένευξη εργασίας η οποία βασίζεται σε λανθασμένη κρίση του εργοδότη, δηλαδή σε εσφαλμένη “αποκωδικοποίηση” του βιογραφικού σημειώματος με αποτέλεσμα την μη ορθή εξαγωγή συμπεράσματος για τον βαθμό καταλληλότητος του υποψηφίου αναφορικά με τη θέση εργασίας.

3. Η συνέντευξη εργασίας “διαδικαστικού τύπου” η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους τήρησης εσωτερικών διαδικασιών και κανονισμών της επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις η ζήτηση εργασίας από πλευράς εργοδότη για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης εργασίας δεν συνοδεύεται από ικανή ανταπόκριση συμβατών αιτήσεων προσφοράς (κοινώς τα βιογραφικά που πληρούν το σύνολο των τεθέντων απαιτήσεων/προϋποθέσεων/προσόντων είναι πολύ λίγα). Από προσωπική εργασιακή εμπειρία σε τμήμα προσωπικού γνωρίζω περίπτωση αναζήτησης υπαλλήλου για κάλυψη θέσης εργασίας όπου λάβαμε ενενήντα βιογραφικά σημειώματα και το μόνο απόλυτα συμβατό ήταν ένα(!). Ως εκ τούτου καλούνται σε συνέντευξη υποψήφιοι οι οποίοι εν μέρει ή καταφανώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και (καλούνται) για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με την τήρηση επιχειρησιακών κανονισμών (ύπαρξη ελάχιστου αριθμού συνεντευξιαζόμενων κ.α.)

4. Η συνέντευξη εργασίας “επικουρικού” χαρακτήρα.Όπως προαναφέρθηκε η εργοδοτική ζήτηση εργασίας πολλές φορές δεν αντικρύζεται σε ικανοποιητικό βαθμό με ανάλογη προσφορά από πλευράς υποψηφίων. Σε αυτήν την περίπτωση πολλοί εργοδότες προτιμούν να πραγματοποιούν συνεντέυξεις με υποψηφίους που θεωρούνται ως “έσχατη λύση” σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσληψη των (λίγων) απολύτως κατάλληλων για την θέση εργασίας.

5. Η συνέντευξη εργασίας με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και την επιλογή προσωπικού για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών (ενδεχόμενων ή δεδομένων). Αν και οι συνεντεύξεις της κατηγορίας αυτής κάλλιστα μπορούν να έχουν πραγματικό και σοβαρό υπόβαθρο δεν παύουν να βρίσκονται στην σφαίρα του μελλοντικού και αβέβαιου ενδεχόμενου. Προσωπικά εκληθην κάποτε σε συνέντευξη όπου μου διευκρίνισαν ότι η προς πλήρωση θέση εργασίας θα καλυφθεί μετά από …οκτώ μήνες. Τότε θα άνοιγε η θέση. Κατά την προσωπική μου άποψη μια τέτοια
μακροπρόθεσμη διαδικασία συμπλήρωσης θέσης εργασίας πέραν του ότι δεν προσφέρει εχέγγυα αξιοπιστίας δημιουργεί παράλληλα τον σχηματισμό πολύ μεγάλου αριθμού αιτήσεων (λόγω των πολλών μηνών αναζήτησης από πλευράς εργοδότη) με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των όποιων πιθανοτήτων πρόσληψης.

6. Η συνέντευξη εργασίας “δημοσίων σχέσεων”. Πρόκειται για περιπτώσεις εργοδοτών που καλούν ακόμη και το σύνολο των αιτούντων (ανεξαρτήτως επάρκειας προσόντων) απλά και μόνο , διότι έτσι θεωρούν ότι κάνουν δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση χωρίς κόστος.

Πώς λοιπόν κάποιος που αναζητεί εργασίας και έχει κληθεί σε συνέντευξη μπορεί να διαπιστώσει εκ των προτέρων εάν πρόκειται για πρόσκληση σοβαρού υποβάθρου και όχι για μια άσκοπη και ανούσια συνέντευξη?

Ουδείς μπορεί να είναι 100% σίγουρος για το τι από τα δύο πρόκειται, οπότε ή συμβουλή μου είναι η κατά το δυνατόν πλήρης ανταπόκριση σε οποιαδήποτε πρόσκληση για συνέντευξη.Άλλωστε στην συντριπτική τους πλειονότητα οι συνεντεύξεις έχουν σοβαρό χαρακτήρα. Όμως χρησιμοποιώντας ορισμένα δεδομένα είναι σχετικά δυνατή η ασφαλής πιθανολόγηση της έκβασης της συνέντευξης.Κατ αυτόν τον τρόπο μετά από μια πρόσκληση για συνέντευξη για την οποία θα διατηρούσα κάποιες “απορίες” για το βάσιμο της πρόσκλησης θα έθετα στον εαυτό μου τα εξής ερωτήματα:

– Γιατί με καλούν αφού καταφανώς δεν έχω τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της θέσης (?)
– Γιατί με καλούν αφού δεν έχω καμμία σχετική εμπειρία,ενώ η αγγελία αναγράφει ρητά ότι η προϋπηρεσία είναι απαραίτητη (?)
– Γιατί το email κλήσης σε συνέντευξη ήταν προϊόν ομαδικής αλληλογραφίας και μαζί με εμένα προσκάλεσαν και άλλους 183 αιτούντες (!! ?) (μου έχει συμβεί, δεν είναι υποθετικό σενάριο).
– Για ποιο λόγο μου έκλεισαν ραντεβού για συνέντευξη, αφού από το τηλέφωνο μου δήλωσαν ρητώς ότι δεν έχω προσόντα και εμπειρία για τη θέση (?)
– Γιατί με κάλεσαν για συνέντευξη μόλις δύο λεπτά μετά την αποστολή του βιογραφικού (?). Πότε πρόλαβαν να το διαβάσουν και να εξαγάγουν συμπεράσματα (?)

ΥΓ. Πέρα από τις προαναφερθέντες κατηγορίες συνεντεύξεων υφίστανται δυστυχώς και αγγελίες εργασίας που δεν βασίζονται σε πραγματική εργοδοτική ζήτηση εργασίας,αλλά σε διάφορα “σχήματα” συνεργασίας τύπου “πυραμίδας”. Γι αυτόν τον λόγο πρέπει όλοι να είμαστε αρκετά προσεκτικοί κατά την αναζήτηση εργασίας.

Διονύσης Μούσουρας

e-biografiko.gr: Να ευχαριστήσουμε για αλλη μια φορά το Διονύση για τη συμβολή του και να προσθέσουμε ότι ειδικά σε περιόδους περιορισμένων θέσεων εργασίας, σχήματα συνεργασίας τύπου πυραμίδας έχουν φοβερή άνθηση και η πλειοψηφία από εμάς καλύτερα θα είναι να μείνει μακριά, καθώς δε πρόκεινται για πραγματικές θέσεις εργασίας. Μπορείτε εύκολα να τις καταλάβετε, καθώς συνήθως θα σας ζητούν αρχικά κάποιο ποσό πληρωμής για να συμμετάσχετε.


Πηγή: e-biografiko.grΣχετικά Άρθρα: