Προσωπικό – Καταναλωτικό Δάνειο: Τι είναι και πως Δουλεύει

Τα καταναλωτικά δάνεια υπάγονται στην κατηγορία της χρηματοδότησης που επικεντρώνεται σε καταναλωτές και νοικοκυριά. Περιλαμβάνει τα δάνεια αυτοκινήτων καθώς και τα προσωπικά δάνεια που δίνονται σε άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τα κεφάλαια για ατομικούς ή οικογενειακούς σκοπούς.

Ασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια

Τα καταναλωτικά δάνεια διακρίνοντια σε ασφαλισμένα και σε ανασφάλιστα (ακάλυπτα). Τα ασφαλισμένα δάνεια είναι ο τύπος της χρηματοδότησης που καλύπτεται με ασφάλεια (εγγύηση). Τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και τα σκάφη, είναι κοινά είδη που αγοράζονται με δάνεια. Αυτά είναι ασφαλισμένα δάνεια γιατί ο καταναλωτής βάζει ως εγγύηση το είδος που αγόρασε ώστε να έχει πρόσβαση ή για να πετύχει καλύτερα επιτόκια και όρους.

Οι τράπεζες έχουν λιγότερο ρίσκο με τα ασφαλισμένα δάνεια γιατί έχουν το δικαίωμα να κατασχέσουν την περιουσία σας αν δεν καταφέρετε να αποπληρώσετε. Είναι σύνηθες οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους χρηματοδότηση για να αγοράσουν αγαθά που δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν με μετρητά. Ένα εύλογο επιτόκιο επιτρέπει στους καταναλωτές να δανειστούν και να ξεπληρώσουν το χρέος τους εν καιρώ.

Ανασφάλιστα (ακάλυπτα) καταναλωτικά δάνεια

Ένα ανασφάλιστο δάνειο είναι η χρηματοδότηση που δεν έχει κάποια εγγύηση. Τα προσωπικά δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες είναι παραδείγματα ανασφάλιστης χρηματοδότησης. Επειδή οι τράπεζες δεν απαιτούν εγγύηση για να δώσουν την χρηματοδότηση, τα επιτόκια είναι συνήθως υψηλότερα με τα ακάλυπτα δάνεια. Η πιστοληπτική ικανότητα βασίζεται κυρίως στο εισόδημα και στο πιστωτικό ιστορικό του δανειολήπτη. Είναι γενικά δύσκολο για κάποιον με κακό πιστωτικό ιστορικό να πάρει ένα τέτοιο δάνειο. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα επιτόκια είναι συνήθως υψηλά σε σχέση με τα ασφαλισμένα δάνεια και οι δαπάνες των τόκων που καταβάλλονται κατά την πάροδο του χρόνου είναι υψηλές.

Τι είναι ένα προσωπικό δάνειο;

Τα προσωπικά δάνεια είναι τα δάνεια που χορηγεί μια τράπεζα ή κάποιος άλλος πιστωτής που δεν είναι ασφαλισμένα με κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Είναι τα ακάλυπτα δάνεια.

Πλεονεκτήματα των προσωπικών δανείων

Πιθανώς θα μπορείτε να δανειστείτε περισσότερα χρήματα απ’ ότι με μια πιστωτική κάρτα. Το ποσό της αποπληρωμής είναι συνήθως ένα σταθερό ποσό, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι ίδιο κάθε μήνα. Επίσης, το επιτόκιο που πληρώνετε είναι σταθερό (όχι πάντα όμως). Μπορείτε να διαλέξετε σε πόσο χρόνο θα αποπληρώσετε το δάνειο σας όμως θυμηθείτε ότι ο χρόνος αποπληρωμής καθορίζει και το ποσό του επιτοκίου σας. Μπορείτε να τακτοποιήσετε πολλά χρέη με ένα τέτοιο δάνειο, μειώνοντας δυνητικά τα μηνιαία σας κόστη. Προσέξτε όμως γιατί αυτό ίσως σημαίνει ότι ίσως ξεπεράσετε την προβλεπόμενη διάρκεια του δανείου και καταλήξετε να πληρώσετε περισσότερα τελικά.

Πότε έχει νόημα ένα προσωπικό δάνειο;

Το προσωπικό δάνειο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους λήπτες του. Συνήθως έχει μικρότερο επιτόκιο από τις πιστωτικές κάρτες, πράγμα που καθιστά το δανεισμό πιο εύκολο. Παρ’ όλ’ αυτά, τα προσωπικά δάνεια έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο από τα ασφαλισμένα δάνεια, οπότε σε κάθε περίπτωση ελέγξτε το APR (ετήσιο επιτόκιο).

Γενικά, το προσωπικό δάνειο είναι προσωπικό ακριβώς γιατί μπορείτε να ξοδέψετε τα χρήματα στη διακριτική σας ευχέρεια. Ένα προσωπικό δάνειο είναι κατάλληλο αν θέλετε να ξεχρεώσετε μια μεγάλη δαπάνη. Επειδή έχουν μικρότερο επιτόκιο από τις πιστωτικές κάρτες, το να χρηματοδοτήσετε ένα μεγάλο έξοδο με ένα τέτοιο δάνειο μπορεί να σας γλυτώσει πολλά χρήματα.

Τα μειονεκτήματα ενός προσωπικού δανείου

Τα προσωπικά δάνεια έχουν υψηλότερα επιτόκια από άλλες μορφές δανεισμού, ειδικά αν θέλετε να δανειστείτε ένα μικρό ποσό, όπως πχ 1000 ευρώ. Επειδή τα επιτόκια μειώνονται όσο πιο πολλά δανείζεστε, ίσως καταλήξετε να πάρετε ένα μεγαλύτερο δάνειο από αυτό που πραγματικά χρειάζεστε.

Κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να ρωτήσετε σχετικά με το προσωπικό σας δάνειο είναι οι εξής:

– Ποιο είναι το επιτόκιο;
– Ποιο είναι το APR;
– Ποιοι είναι οι όροι δανεισμού;
– Είναι σταθερό το επιτόκιο;
– Περιλαμβάνεται κάτι άλλο στο δάνειο;
– Υπάρχει ποινή πρόωρης αποπληρωμής;
– Ποιά είναι η ποινή για καθυστερημένη αποπληρωμή;

Πώς αξιολογείστε για ένα προσωπικό δάνειο;

Ο δανειστής σας θα αξιολογήσει μια πληθώρα κριτηρίων καθώς σας αξιολογεί για ένα προσωπικό δάνειο. Για αρχή, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια αίτηση που περιέχει προσωπικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση σας, το μισθό σας, τον εργοδότη σας, το εργασιακό σας ιστορικό και τα χρέη σας. Επίσης, θα εξεταστεί το πιστωτικό σας ιστορικό, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αναλογία εισοδήματος προς χρέη που έχετε. Αυτά πιθανόν θα έχουν και την μεγαλύτερη επιρροή στους όρους του δανείου σας.

Τι να προσέξετε με ένα προσωπικό δάνειο

Ίσως δεν καταφέρετε να πάρετε το επιτόκιο που θα δείτε σε διαφημίσεις με το δάνειο, το οποίο είναι γνωστό ως το ετήσιο επιτόκιο. Αυτό είναι το επιτόκιο που θα δείτε στις διαφημίσεις της τράπεζας αλλά δεν είναι όλοι ικανοί για να το πάρουν. Στην πραγματικότητα, οι δανειστές πρέπει να προσφέρουν αυτό το επιτόκιο στο 51% των ατόμων που δανείζουν.

Κάποια προσωπικά δάνεια έχουν κυμαινόμενα επιτόκια, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν. Αν μπορείτε να αποπληρώσετε οριακά τις αρχικές χρεώσεις, τότε πρέπει να αποφύγετε έναν τέτοιο τύπο δανείου, σε περίπτωση που αυξηθούν τα επιτόκια.

Προσέξτε για διάφορα τέλη ρύθμισης, που θα κάνουν το δάνειο σας πολύ πιο ακριβό. Σιγουρευτείτε ότι τα έχετε συμπεριλάβει στο κόστος που υπολογίζετε να έχει το δάνειο για εσάς.

Τα τέλη διακανονισμού θα περιλαμβάνονται στο ετήσιο επιτόκιο (APR) και γι αυτό πρέπει να συγκρίνετε τα επιτόκια αυτά.

Τα προσωπικά δάνεια είναι χρήσιμα εργαλεία, όμως χρησιμοποιήστε τα με σύνεση

Τα προσωπικά δάνεια σας προσφέρουν φτηνότερη χρηματοδότηση από τις πιστωτικές κάρτες και ίσως είναι ένας καλός τρόπος για να ξεχρεώσετε διάφορα χρέη αν εξασφαλίσετε ένα καλό επιτόκιο.

Το καλύτερο απ’ όλα είναι ότι τα προσωπικά δάνεια δεν χρειάζονται εγγύηση και έχετε μεγάλη ελευθερία και ευελιξία στο πώς θα τα ξοδέψετε.

Παρ’ όλ’ αυτά σκεφτείτε ότι αν πάρετε δάνειο θα έχετε χρέος μέχρι να το αποπληρώσετε. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική σας ασφάλεια αν παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ανάγκη όσο πληρώνετε ακόμα το δάνειο.

Πριν δανειστείτε λεφτά με αυτόν τον τρόπο, σιγουρευτείτε ότι όντως χρειάζεστε το δάνειο. Αν όντως ισχύει αυτό, τότε να είστε υπεύθυνοι. Δανειστείτε μόνο ό,τι χρειάζεστε και να γνωρίζετε εκ των προτέρων πώς θα ξεχρεώσετε αυτό το ποσό.


Πηγή: e-biografiko.grΣχετικά Άρθρα: