Εργασία στο εξωτερικό – Ελβετία

Εικόνα της Ζυρίχης στην ΕλβετίαΣε αυτό το άρθρο θα ρίξουμε μία ματιά στις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στην Ελβετία, στους δείκτες που τις χαρακτηρίζουν και γενικά σε ότι θα ήθελε να ξέρει ένας μελλοντικός εργαζόμενος στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα για εργασία στην Ελβετία.

Δείτε αγγελίες εργασίας στην Ελβετία

Αρχικά υπάρχουν οι γενικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες συνάπτονται μεταξύ εργοδοτών και ενώσεις εργαζομένων και ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ τους όπως και διάφορες ειδικές συνθήκες που λαμβάνουν χώρα σε ένα κλάδο. Όσον αφορά τώρα τις ατομικές συμβάσεις εργασίας αυτές μπορεί να είναι όπως και στην Ελλάδα ορισμένου ή αορίστου χρόνου προβλέποντας μέσα όλες τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα του εργαζομένου απέναντι στον εργοδότη και το αντίστροφο. Καθώς ο νόμος στην Ελβετία δεν προβλέπει για τις ατομικές συμβάσεις μία συγκεκριμένη μορφή ο εργαζόμενος θα πρέπει να προσέξει να αναφέρονται στη σύμβαση εργασίας  μερικά θεμελιώδη στοιχεία όπως: οι ακριβείς υπηρεσίες που θα προσφέρει, ώρες εργασίας, μέγιστη δοκιμαστική περίοδος οι 3 μήνες, μέρες διακοπών κ.α.

Όσον αφορά τους μισθούς η Ελβετία δεν έχει θεσπίσει επίσημο κατώτατο μισθό ωστόσο οι περισσότερες γενικές συμβάσεις εργασίας αναφέρουν σαν κατώτατο μισθό ανειδίκευτου εργάτη τα 1800 ευρώ ενώ εξειδικευμένου προσωπικού τα 2300. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την περιοχή καθώς δεν ισχύουν οι ίδιες συμβάσεις εργασίας σε όλα τα καντόνια (ομόσπονδα κρατίδια της Ελβετίας). Σε κάθε περίπτωση όμως οι μέσοι μισθοί ανά την επικράτεια κυμαίνονται περί τα 2500 ευρώ για τον ανειδίκευτο εργάτη και 3200 ευρώ για εξειδικευμένες θέσεις.

Οι ώρες εργασίας στην Ελβετία είναι 45 ώρες την εβδομάδα για δουλειές γραφείου, βιομηχανικούς εργάτες, πωλητές και τεχνικό προσωπικό και 50 ώρες εβδομαδιαίως για τους υπόλοιπους. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αποζημίωση όσον αφορά τις νυχτερινές ώρες εργασίας ή για την εργασία τις Κυριακές και τις αργίες.

Οι άδειες υπολογίζονται σε ετήσια βάση και υπολογίζονται κυρίως με βάση την ηλικία, για εργαζόμενους μέχρι 20 ετών προβλέπονται 5 εβδομάδες το χρόνο, για ηλικίες από 20 έως 50 ετών 4 εβδομάδες, από 50 έως 60 ετών 5 εβδομάδες ενώ για εργαζόμενους άνω των 60 ετών 6 εβδομάδες.

Τέλος να αναφέρουμε ότι η κύρια γλώσσα της Ελβετίας είναι τα γερμανικά τα οποία και μιλάει το 60% περίπου του πληθυσμού στις νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας όμως μιλάνε γαλλικά και ένα πολύ μικρό ποσοστό ιταλικά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες αλλά και ό,τι άλλη πληροφορία μπορεί να χρειάζεστε για τη ζωή στην Ελβετία μπορείτε να αναζητήσετε εδώ ( http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz/eu-17_efta.html ).

Δείτε επίσης:

Αναζητώντας θέσεις εργασίας στην Ελβετία

Βρίσκοντας μια θέση εργασίας στο εξωτερικό

Αγγελίες εργασίας στην Ελβετία


Πηγή: e-biografiko.grΣχετικά Άρθρα: