Συνοδευτική επιστολή βιογραφικού και πρότυπα

Έχοντας ήδη αναφερθεί στην σπουδαιότητα παρουσίασης ενός προσεγμένου Βιογραφικού Σημειώματος στον εν δυνάμει μελλοντικό μας εργοδότη, θα εστιάσουμε στη συνοδευτική επιστολή βιογραφικού μιας αγγελίας εργασίας, η οποία αν και συνήθως δεν απαιτείται “στα χαρτιά”, μπορεί να αξιολογηθεί πολύ θετικά.

Η συνοδευτική επιστολή βιογραφικού μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε συνοπτικά τον εαυτό μας, συνδέοντας την εκπαιδευτική κατάρτιση και τις επαγγελματικές δεξιότητες με τις απαιτούμενες για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, πείθοντας τον εργοδότη να διαβάσει το βιογραφικό μας. Επειδή συνήθως διαβάζεται πρώτη, πρέπει να είναι ορθά δομημένη και συντεταγμένη, χωρίς λάθη και προχειρότητες.

Μερικές συμβουλές σχετικά με την σύνταξη μιας συνοδευτικής επιστολής βιογραφικού, είναι οι παρακάτω:

Κάθε συνοδευτική επιστολή βιογραφικου πρέπει να συντάσσεται αποκλειστικά για μια συγκεκριμένη αγγελία εργασίας

Το περιεχόμενο της συνοδευτικής επιστολής βιογραφικού μεταβάλλεται και εξαρτάται από τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά ορίζονται από τον εργοδότη. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, σκοπός μας είναι να τον πείσουμε για τον επαγγελματισμό και την εργασιακή μας αποδοτικότητα ώστε να διαβάσει το βιογραφικό.

Η επιστολή καλό θα ήταν να απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο

Είναι προτιμότερο να αποφύγουμε το γενικό «Αξιότιμοι Κύριοι» και τα συναφή. Αν δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία του εργοδότη, καλό θα ήταν να τα μάθουμε. Δείχνουμε έτσι πως γνωρίζουμε που πρόκειται να κάνουμε αίτηση. (Εναλλακτικά μπορούμε να απευθύνουμε την επιστολή «Προς Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού» ή όπως αλλιώς ορίζεται το σχετικό Τμήμα κάθε επιχείρησης.)

Αναφορά στη θέση εργασίας

Καθότι η συνοδευθτική επιστολή βιογραφικού είναι ξεχωριστή για κάθε αγγελία, θα πρέπει να ορίζεται σαφώς η θέση εργασίας που μας ενδιαφέρει και για την οποία κάνουμε την αίτηση.

Συνοπτική παρουσίαση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον εργοδότη

Εξηγούμε με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά εκείνα που μας καθιστούν ικανούς ν’ αναλάβουμε τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, και παρουσιάζουμε συνοπτικά την εκπαιδευτική κατάρτιση και τις επαγγελματικές μας δεξιότητες.

Ύφος συνοδευτικής επιστολής

Η συνοδευτική επιστολή βιογραφικού θα πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική, ορθά δομημένη και να αποτυπώνει ευγένεια και το ειλικρινές ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας. Δεν ξεχνάμε να ελέγξουμε την επιστολή για ορθογραφικά λάθη ή ανομοιομορφίες στη δομή, που της στερούν το επαγγελματικό ύφος. Θα πρέπει να εκφράζουμε με σαφήνεια και ευγένεια το ενδιαφέρον μας, χωρίς υπερβολές.

Αυτές είναι μερικές βασικές συμβουλές για το πώς συντάσσεται για συνοδευτική επιστολή βιογραφικού. Να θυμάστε πως η βιασύνη και η προχειρότητα είναι εμφανείς. Ως εκ τούτου, δημιουργήστε με ενδιαφέρον, μια επιστολή με το προσωπικό σας στυλ, ακολουθώντας πάντα την γενική δομή των επαγγελματικών επιστολών, και τις παραπάνω συμβουλές.

Πρότυπα συνοδευτικών επιστολών

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε πρότυπα για συνοδευτικές επιστολές βιογραφικού. Μη ξεχνάτε ότι αυτά τα πρότυπα πιθανότατα να τα έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι και έτσι θα πρέπει να τα επεξεργαστείτε σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Συνοδευτική επιστολή για απάντηση αγγελίας σε τεχνική θέση (Microsoft)

 ΤΕΙ Ηπείρου – Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής από το Γραφείο Διασύνδεσης

ΑΣΠΕΤΕ – Γραφείο διασύνδεσης – Συνοδευτική επιστολή βιογραφικού

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Συμβουλές για τη συνοδευτική επιστολή και υπόδειγμα

Δείτε επίσης: Χρήσιμα βιβλία που μπορούν να σας βοηθήσουν στη σύνταξη βιογραφικού και στη προετοιμασία σας για συνέντευξη


Πηγή: e-biografiko.grΣχετικά Άρθρα: