Δουλεύοντας στην Κύπρο

Limassol - ΚύπροςΈχοντας πάρει μία γεύση για την αγορά εργασίας της Κύπρου τι τάσεις επικρατούν και ποιες είναι οι προοπτικές της από το προηγούμενο άρθρο, εδώ θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σε ότι αφορά την εργασία στην Κύπρο. Ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες στο νησί, συμβάσεις εργασίας, ωράριο, μισθοί και γενικά ό,τι σχετίζεται με τον εργαζόμενο την καθημερινότητα και τα δικαιώματα του.

Οι συμβάσεις εργασίας δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό στην Κύπρο παρόλα αυτά θα πρέπει να επιδιώκονται καθώς διασφαλίζουν πολλές παραμέτρους στην εργασιακή ζωή του εργαζομένου. Σε κάθε περίπτωση όμως στην ανάληψη μιας θέσεως εργασίας ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον νεοπροσλυφθέντα κυρίως για τα παρακάτω:


  • Για την ταυτότητα των μερών (ποιος είναι ο εργοδότης και ποιος ο εργοδοτούμενος)
  • Για τον τόπο που παρέχεται η εργασία
  • Η ακριβής θέση του εργαζομένου
  • Οι αποδοχές
  • Διάρκεια εργασίας

Όπως επίσης και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία προβλέπει ο νόμος Ν. 100(Ι)/2000 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρόλο που όπως αναφέραμε παραπάνω οι συμβάσεις εργασίας ενδέχεται να παραλειφθούν για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται οι συμφωνημένοι όροι εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου να είναι δυσμενέστεροι από ότι ο νόμος προβλέπει.

Οι ώρες εργασίας στην Κύπρο καθορίζονται από το θεσπισμένο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει ότι , κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να δουλεύει παραπάνω από 48 ώρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, όπως επίσης πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά 11 συνεχόμενες ώρες ημερήσιας ανάπαυσης και 35 ώρες συνεχόμενες για μία φορά την εβδομάδα ενώ το χρόνο δικαιούται ο εργαζόμενος 4 εβδομάδες άδεια. Τα παραπάνω είναι απλά ένα πλαίσιο που ορίζει ο νόμος ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση όχι όμως δυσμενέστερη.

Όσον αφορά τους μισθούς η Κύπρος δεν έχει εθνικό κατώτατο μισθό παρά μόνο σε μερικά επαγγέλματα όπως Πωλητές, Φρουροί, Νοσηλευτικοί κ.α. Ο κατώτατος μισθός πρόσληψης σε αυτά τα επαγγέλματα μετά από την προσαρμογή του 2011 ανέρχεται στα 855 ευρώ ενώ μετά από εξάμηνη παραμονή στον ίδιο εργοδότη γίνεται αύξηση στα 909 ευρώ. Να αναφέρουμε επίσης ότι αν και δεν προβλέπεται νομοθετικά όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Κύπρο περιλαμβάνουν την Α.Τ.Α (Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή) στο μισθό, δηλαδή την αύξηση του μισθού 2 φορές το χρόνο ανάλογα με την πορεία των τιμών έτσι ώστε να μην χάνουν οι εργαζόμενοι την καταναλωτική τους δύναμη.

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω αλλά και επιπρόσθετες που τυχόν σας ενδιαφέρουν
πχ κοινωνική ασφάλιση, ένσημα κλπ μπορείτε να απευθυνθείτε στις διευθύνσεις http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8264&acro=living&lang=el&parentId=7772&countryId=CY&living= (της ευρωπαϊκής πύλης eures) αλλά και της Κυπριακής Κυβέρνησης http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/dmlworkingcon_gr/dmlworkingcon_gr?OpenDocument# .

Δείτε επίσης:

Θέσεις εργασίας στην Κύπρο

Βρίσκοντας μια θέση εργασίας στο εξωτερικό


Πηγή: e-biografiko.grΣχετικά Άρθρα:
Θέσεις εργασίας στο Ντουμπάι
Δουλεύοντας σαν μηχανολόγος-μηχανικός στην Ευρώπη
Δουλεύοντας στην Κίνα