Ανεργία των νέων

Το ακόλουθο άρθρο στάλθηκε στο e-biografiko.gr από το Διονυσιο Μ., αναγνώστη του e-biografiko. Το βρήκαμε εξαιρετικά ενδιαφέρον και σας το παρουσιάζουμε:

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για την λεγόμενη ανεργία των νέων. Σύνθετο πρόβλημα ιδιαίτερα στην σημερινή συγκυρία της τεράστιας ανεργίας και της οικονομικής κρίσης.

Επί της ουσίας το ζήτημα αναφέρεται στους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών.

Πρόκεται για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, δηλαδή για μια κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού με πολλές “ιδιαιτερότητες” και πολλούς “αστερίσκους”.

Από ποιούς όμως αποτελείται αυτή η κατηγορία ?

Πέρα από το ηλικιακό κριτήριο (το οποίο και αυτό υπόκειται σε εσωτερικές διαβαθμίσεις) αναμφίβολα τίθενται ορισμένα κριτήρια εσωτερικής κατηγοριοποίησης, όπως το μορφωτικό επίπεδο, η όποια εργασιακή εμπειρία, το είδος της κατάρτισης (είτε τεχνικής-επαγγελματικής είτε τριτοβάθμιας/τεταρτοβάθμιας), το φύλο του ανέργου, η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες)…

Κάνοντας μια συνοπτική επισκόπηση διακρίνω τις εξής συστατικές κατηγορίες:

-Νέους αποφοίτους λυκείου (ή και υποχρεωτικής εκπαίδευσης) χωρίς κάποια άλλη μεταδευτεροβάθμια κατάρτιση και με μικρή ή μηδενική εργασιακή εμπειρία.

-Αποφοίτους λυκείου με κάποια εργασιακή εμπειρία, αλλά χωρίς κάποια θεωρητική/πρακτική κατάρτιση που να τους δίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

-Νέους με μεταδευτεροβάθμια τεχνική/επαγγελματική κατάρτιση,αλλά χωρίς εργασιακή εμπειρία.

-Νέους με τεχνική/επαγγελματική κατάρτιση και με σημαντική προϋπηρεσία που βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας, λόγω της κρίσης.

-Νέους (μεταξύ 25-30 ετών) με πανεπιστημιακή μόρφωση (ακόμη και με τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών/τεταρτοβάθμιας εκπαίδευσης), αλλά με μικρή ή και μηδενική εργασιακή εμπειρία.

-Νέους επιστήμονες με σημαντική μόρφωση, αλλά με κατάρτιση που οδηγεί σε μεγάλο βαθμό -είτε άμεσα είτε έμμεσα- σε μορφές αυτοαπασχόλησης (μηχανικοί,δικηγόροι,γιατροί κτλ),κάτι το οποίο σίγουρα δημιουργεί πολλές αρχικές δυσκολίες, τριβές, καθυστερήσεις.

-Νέους (μεταξύ 25-30 ετών) με πανεπιστημιακούς τίτλους τριτοβάθμιου ή τεταρτοβάθμιου επιπέδου που όμως έχουν ελάχιστο ή μηδενικό αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας (πολιτικούς επιστήμονες/αναλυτές δημόσιων πολιτικών, θεωρητικούς διεθνολόγους,ιστορικούς, κοινωνιολόγους κ.α.).

-Νέους (άνδρες) ανεξαρτήτως κατάρτισης και εμπειρίας με μη εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Συμπερασματικά πρόκειται για μια κατηγορία εργατικού δυναμικού η οποία ναι μεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την τρέχουσα οξεία οικονομική κρίση (και μάλιστα με ποσοστά ανεργίας που ξεπερνούν το 60% σε κάποιες περιπτώσεις), πλήν όμως εμφανίζει κάποια μονιμότερα δυσμενή χαρακτηριστικά διαρθρωτικής φύσεως τα οποία ακόμη και τις “καλές ημέρες” της Ελλάδος -πριν το 2010- δημιουργούσαν σημαντικές ανισορροπίες.

Ας μην ξεχνάμε ότι για κάποιες από τις προαναφερθείσες κατηγορίες το ποσοστό ανεργίας ακόμη και το 2007-2008 (δηλαδή στο ζενίθ της οικονομικής μεγέθυνσης) έτεινε προς το 35%.

Οπότε το σημαντικό ζήτημα της ανεύρεσης εργασίας για τα μέλη της ομάδας αυτής δεν εξαντλείται δυστυχώς στην σύνταξη ενός πολύ καλού βιογραφικού σημειώματος, σε μια σωστή στρατηγική αναζήτησης εργασίας και εν τέλει μιας καλής εμφάνισης/παρουσίας σε μια συνέντευξη εργασίας, αλλά ενδεχομένως αρχίζει από το σημαντικό ζήτημα της επιλογής ειδικότητας κατάρτισης,επιλογή που γίνεται σε πολύ μικρή ηλικία.

Πρόκεται για μια κατηγορία με κάποια μόνιμα δυσμενή χαρακτηριστικά τα οποία λόγω του νεαρού της ηλικίας δεν αντισταθμίζονται εύκολα από άλλα στοιχεία (πχ εκτεταμένη προϋπηρεσία, εμπειρία σε θέσεις ευθύνης κτλ).

Σημαντικότερο ρόλο ίσως να διαδραματίζει ο κύκλος γνωριμιών του ανέργου (μέσω οικογένειας κτλ),η κοινωνική του θέση, ακόμη και τα γραφεία διασύνδεσης των ΑΕΙ (εάν πρόκειται για νεοεισερχόμενους επιστήμονες).

Και ας μην ξεχνάμε ότι διέξοδο για ένα μεγάλο τμήμα της κατηγορίας αυτής αποτελούσε ο δημόσιος τομέας τα περασμένα χρόνια (ιδιαίτερα για τους αποφοίτους ΑΕΙ), διέξοδος η οποία δεν υφίσταται σήμερα. Οπότε θα πρέπει σχεδόν όλοι να απορροφηθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από τον ιδιωτικό τομέα, εξέλιξη η οποία επιβαρύνει και δυσχεράινει το όλο πρόβλημα

Σας ευχαριστώ.

e-biografiko.gr: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Διονύση για το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όντως το ποσοστο ανεργίας ακόμα και το 2007-2008 ήταν κοντά στο 35% για τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και ότι τώρα με το διαδίκτυο, ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει δωρεάν μαθήματα online, καθώς και να διαβάσει βιβλία, ώστε να αυξήσει τις γνώσεις του και να προσληφθεί πιο εύκολα.

Ευχαριστούμε και πάλι το Διονύση για το καλογραμμένο άρθρο του.


Πηγή: e-biografiko.grΣχετικά Άρθρα: